ch3snas
previous.png
Cursus Linux       Running Linux On       CH3SNAS   
gnu.png

up.png Linux op een Conceptronic CH3SNAS nas server. down.png

up.png 1 Inleiding down.png

Het Conceptronic NAS servertje kan twee sata disken van 3.5 inch bevatten.
De sata interface ondersteund versies 1, 1.5 en 2.
Disk capaciteiten zijn getest geweest tot 2TB. Er is geen indicatie dat er een bovengrens is voor de disk capaciteit. In dit voorbeeld worden er 1.5TB disken gebruikt.

ch3snas-001.png ch3snas-002.jpg ch3snas-003.jpg ch3snas-004.png ch3snas-005.png ch3snas-006.jpg
Afbeeldingen van het NAS servertje en de disken. Klik op een afbeelding om te vergroten.

up.png 2 Disken down.png

ch3snas-1500GB-001.png ch3snas-1500GB-002.png ch3snas-1500GB-003.png
ch3snas-1500GB-004.png ch3snas-1500GB-005.png ch3snas-1500GB-006.png
De disk eigenschappen.

up.png 3 In gebruik nemen down.png

Doe de volgende stappen om het NAS servertje in gebruik te nemen:

ch3snas-0301.png
Bepalen van het ip adres van de NAS server.

ch3snas-0302.png
Met behulp van het ip adres van de NAS server kan men inloggen op de web-interface.
Inlog account is admin, wachtwoord leeg (niet ingevuld).

up.png 4 Disken in gebruik nemen. down.png

Heeft men zopas maagdelijke disken geïnstalleerd dan komt men na het inloggen op de web-interface terecht in een zogenaamde wizard, die de disken voorbereid op gebruik.
Met maagdelijke disken zijn ofwel helemaal leeg, pas van de fabriek, ofwel bevatten ze een lege partitie tabel.
Met behulp van de dd opdracht kan men een disk volledig leeg maken.
In dit voorbeeld is gekozen om het volledig beschikbare volume te gebruiken voor een RAID0 configuratie.

ch3snas-raid0-001.png ch3snas-raid0-002.png ch3snas-raid0-003.png ch3snas-raid0-004.png
Disken instellen in een RAID0 configuratie.

ch3snas-raid0-005.png
De beschikbare volumes
Het RAID0 volume, Volume_1, is 2.9TB groot.
Omdat de ene disk wat kleiner is dan de andere is er ook een JBOD volume, Volume_2, van 2.6GB

up.png 5 Netwerk instellen down.png

Voorzie de NAS server van een vast IP adres en de nodige IPv4 instellingen.

ch3snas-0501.png
De IPv4 instellingen van de NAS server

ch3snas-0502.png
De DNS instellingen voor de NAS server

up.png 6 fun-plug linux installeren down.png

De FIRMWARE van de Conceptronic CH3SNAS server bevat een link naar een (nog) niet bestaand script genaamd fun_plug.
Als men dit script installeert wordt het uitgevoerd tijdens het boot proces.
Het srcipt wordt geïnstalleerd op het Volume_1 volume inplaats van in flash memory.
Dit betekend dat het bestand fun_plug, naar believen, door de eind gebruiker kan gewijzigd worden, teneinde de gewenste functionaliteit te bereiken.
Wil men de wijzigingen ongedaan maken, dan volstaat het om het script terug te verwijderen.
Nadeel, wanneer de harddisk moet vervangen worden, dan is de wijziging ook verdwenen.

Om fun_plug linux te installeren upload men twee bestanden naar de root van Volume_1. Vervolgens reboot men de NAS server. Klaas is kees.
De twee bestanden zijn fun_plug.tgz en fun_plug.

Het volgende stappenplan omschrijft de procedure:

ch3snas-funplug-001.png
FTP toegang verlenen

ch3snas-funplug-002.png
De openstaande poorten op de chh3snas server. Poort 21 is de ftp service.

ch3snas-funplug-003.png
De openstaande poorten op de chh3snas server. Poort 21 is de ftp service.

De eerste keer dat men de NAS server herstart na installatie van de bestanden moet men wat geduld oefenen.
Het bestand fun_plug.tgz moet eerst uitgepakt worden alvorens fun_plug linux kan gestart worden.
Zolang de disk lampjes flikkeren, teneinde disk activity aan te duiden, moet men wachten.

ch3snas-funplug-004.png
Je kan merken dat fun_plug actief is, er is een nieuwe poort 23, telnet, die openstaat.

ch3snas-funplug-005.png
Ingelogd met telnet op de ch3snas server, linux versie is 2.6.12.6-arm1.

up.png 7 root wachtwoord instellen down.png

todo: passwd werkt niet ??

up.png 8 extra services activeren down.png

In de directory /ffp/start bevinden zich een aantal startup scripts.
Deze startup scripts zijn niet uitvoerbaar. Het volstaat om ze uitvoerbaar te maken om de betreffende service te activeren.
Gebruik de volgende opdrachten:
      cd /ffp/start
      chmod +x nfsd.sh
      chmod +x sshd.sh

ch3snas-0801.png
ssh en nfs services geactiveerd.

ch3snas-0802.png
De openstaande poorten van de NAS server, nu met de nieuwe services actief.

up.png Literatuur down.png

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Running Linux On       ch3snas   
Last modified: Mon Jun 13 14:35:00 2016