Procedures: server
previous.png
Cursus Linux       Procedures       S       server   
gnu.png

up.png Een linux server installeren down.png

Alle linux machines zijn in princiepe servers. Er is geen duidelijk onderscheid tussen een server en een desktop. Een desktop versie bevat de nodige programmatuur om een destktop te doen draaien, een server heeft die programmatuur niet.

up.png Literatuur down.png


previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Procedures       S       Server   
Last modified: Sun Jun 25 14:20:15 2017