smartctl
previous.png
Cursus Linux       Command Line Interface       s       smartctl   
gnu.png

up.png smartctl down.png

smartctl is een tool waarmee men de S.M.A.R.T eigenschappen van een hard disk kan ondervragen en gebruiken.

up.png 1 Ondersteund een HD S.M.A.R.T down.png

Met de volgende opdracht kijkt men na of een HD SMART ondersteund:
      sudo smartctl -i -d scsi /dev/sdj

0101.png
Een disk die SMART niet ondersteund.

0102.png
Een disk die wel SMART ondersteund, aangesloten via de ATA interface (-d ata)

up.png 2 smartctl, HD info down.png

0201.png
Met de -H optie verkrijgt men snel een idee over de gezondheids toestand van een hard disk.

0202.png
De -c toont de algemene SMART eigenschappen.

0203.png
De -A toont de SMART attributen en hun gemeten waarden tot op dit moment.
Bv. de waarde Power_On_Hours geeft een idee over de ouderdom van disk, t.o.v. mean time between failure=600.000 hours
De disk die hier bevraagd is, is ongeveer splinternieuw, uitgedrukt in uren gebruik.

up.png Literatuur down.png

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Command Line Interface       s       smartctl   
Last modified: Sun Oct 8 13:20:52 2017