sfdisk
previous.png
Cursus Linux       Command Line Interface       s       sfdisk   
gnu.png

up.png sfdisk down.png

up.png 1 Wat is sfdisk down.png

De opdracht sfdisk kan men voor verschillende doelen inzetten.

remark.png sfdisk werkt enkel met een MBR, niet met een GPT disk (>3TB)
Vanaf versie 2.6 wordt GPT wel ondersteund.

up.png 2 Toon een partitie lijst down.png

Gebruik de volgende opdracht om de lijst met partities van een block device te zien:
      sudo sfdisk -l /dev/sda

sfdisk-0201.png

up.png 3 Toon een partitie lijst, size in MB down.png

Gebruik de volgende opdracht om de lijst met partities van een block device te zien:
      sudo sfdisk -l -uM /dev/sda

sfdisk-0301.png

up.png 4 Toon de grote van een device down.png

Gebruik de volgende opdracht om de grote van een block device te zien:
      sudo sfdisk -s /dev/sda

sfdisk-0401.png

up.png 5 Controle van de partitie tabel down.png

Gebruik de volgende opdracht om de grote van een block device te zien:
      sudo sfdisk -V /dev/sda

sfdisk-0501.png

up.png 6 sfdisk interactive prompt down.png

Gebruik de volgende opdracht om sfdisk op te starten met een eigen prompt:
      sudo sfdisk /dev/sda

sfdisk-0601.png

up.png 7 een volledige disk aan één partitie toewijzen. down.png

Gebruik de volgende opdracht om het volledige device aan één partitie toe te wijzen:
      sudo echo ";" | sfdisk /dev/sda

sfdisk-0701.png

up.png 8 Een disk in vier gelijke partities verdelen down.png

Gebruik de volgende opdracht om het volledige device aan één partitie toe te wijzen:
      sudo echo ";" | sfdisk /dev/sda

Gebruik de volgende opdracht om het aantal cylinders van de paritie af te lezen
      sudo sfdisk -l /dev/sda | grep /dev/sda1 | awk '{print $4}'

sfdisk-0801.png

remark.png De cubox gebruikt 'awk', de meeste moderne linux distros gebruiken 'gawk'.

Het aantal cylinders per partitie is dus 364801/4, ofwel 91200 cylinders per partitie
Schrijf een scriptje (genaamd sfd) met de volgende inhoud:

remark.png Deze disk is een 3TB disk, de versie van sfdisk op de cubox toont alleen de oude situatie (MBR), dewelke niet correct is.
De zogenaamde nieuwe situatie is wel correct (GPT). (zie puntje 7, new situation)

sfdisk-0802.png

Maak het scriptje uitvoerbaar en voer het uit:
      chmod +x sfd
      ./sfd

sfdisk-0803.png

up.png Literatuur down.png

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Command Line Interface       s       sfdisk   
Last modified: Sun Sep 17 15:42:08 2017