resize2fs
previous.png
Cursus Linux       Command Line Interface       r       resize2fs   
gnu.png

up.png resize2fs down.png

up.png 1 Wat is resize2fs down.png

Met behulp van het 'resize2fs' programma kan men de omvang een ext2, ext3, of een ext4 bestand systeem wijzigen.
Het kan gebruikt worden om een niet geladen (not mounted) bestand systeem te vergroten of te verkleinen.
Wanneer het bestand systeem wel geladen is (mounted) kan het programma gebruikt worden om het bestand systeem te vergroten.
Maar dan wel onder de volgende voorwaarden:

Het resize2fs programma zal de maximale omvang van de partitie gebruiken om de omvang van het bestand systeem in te stellen.
Met moet dus eerst de partitie vergroten wil men de omvang vaneen bestand systeem vergroten.

up.png 2 Voorbeeld down.png

Het vergroten van een bestand systeem met debian erop geinstalleerd.
In dit geval de sdcard van een cubox Pro, een armhf gebaseerd computertje.
Het is een installatie met één primaire partitie.

resize2fs-001.png
De /dev/sdd1 partitie is een 4GB sdcard, met debian OS op een ext4 bestand systeem.

In dit voorbeeld is het bestand systeem niet geladen.
Gebruik de volgende opdracht om de image te copiëren:
      sudo dd if=/dev/sdd of=cubox.img

resize2fs-002.png
Het image bestand, gecopiëerd vanaf de sdcard.

Gebruik de volgende opdracht om het image bestand naar een andere sdcard te schrijven:
      dd if=cubox.img of=/dev/sdd

resize2fs-003.png

Gebruik fdisk om de omvang van de partitie gelijk te zetten aan de omvang van de sdcard:
      sudo fdisk /dev/sdd

resize2fs-004.png
Door de partitie te verwijderen en terug te definiëren wordt de omvang de omvang van de sdcard.

Voor achtereenvolgens de volgende opdrachten uit om het bestand systeem uit te breiden:
      sudo e2fsck -f /dev/sdd1
      sudo resize2fs /dev/sdd1

resize2fs-005.png

resize2fs-006.png
Nadat men de nieuwe partitie mount kan men met df -h de grootte ervan zien.

Nadat de cubox herstart is met de nieuwe sdcard:

resize2fs-007.png

up.png Literatuur down.png

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Command Line Interface       p       resize2fs   
Last modified: Fri Feb 22 10:17:25 2019