documents
previous.png
Cursus Linux       Cursus database       documents   

Veld naam Veld type Omschrijving
Id int not null auto_increment een unique Id, tevens de primary key
website int De website waar dit document toe behoort
taal int De taal code van dit document
level int hoever staat dit document vanaf de basedir gerekend
title text de title van dit document
description text de omschrijving van dit document
auteur text de auteur van dit document

previous.png
Cursus Linux       Cursus database       documents   
Last modified: Thu Mar 24 12:41:22 2016