backlinks
previous.png
Cursus Linux       Cursus database       backlinks   

Veld naam Veld type Omschrijving
Id int not null auto_increment een unique Id, tevens de primary key
document int het document waar deze backlink to behoort
level int het level gerekend vanaf de basedir voor dit backlink document
backlink text naam van backlink document

previous.png
Cursus Linux       Cursus database       backlinks   
Last modified: Thu Mar 24 12:41:22 2016