previous.png Linux : Elementaire services tux_icon.gif logo.gif


Elementaire services

Nr Les Vraag Maximum Minimum
1 Elem Wat is een super server ? 4 0
2 Elem Waarom een super server gebruiken ? 4 0
3 Elem Hoe wordt de inetd server ook nog genoemd ? 1 0
4 Elem Hoe en waar wordt inetd geconfigureerd ? 2 0
5 Elem Noem de velden van een inetd.conf lijn ? 7 0
6 Elem Wat wordt er beschreven in /etc/services ? 2 0
7 Elem Hoe wordt /etc/services gebruikt ? 2 0
8 Elem Waarvoor worden tcp wrappers gebruikt ? 2 0
9 Elem Met welke configuratie bestanden wordt access control geimplementeerd in de tcpd daemon ? 4 0
10 Elem Wat is de toegepaste logica in de bestanden /etc/hosts.allow en /etc/hosts/deny ? 4 0
11 Elem Noem een 6-tal (security, systeem) aspecten die men ten behoeve van serices kan instellen met xinetd ? 6 0
12 Elem Duidt aan in de volgende tabel de aspecten die met xinetd beheerd kunnen worden ?
  1.  
  2.  
? 0
13 Elem Wat is het verschil tussen een multi-threaded en een single-threaded service ? 4 0
14 Elem Hoe installeerd men op een moderne distributie de services inetd of xinetd ? 4 0
15 Elem Geef de wijze waarop xinetd geconfigureerd wordt ? 4 0
16 Elem Noem de twee attributen met dewelke xinetd access control wordt geimplementeerd ? 2 0
16 Elem Geef de globale syntax waarmee een sectie van xinetd (in een service configuratie bestand) eruitziet ? 4 0
16 Elem Wat is een remote service (algemeen gesproken) ? 4 0
17 Elem Welke onveilige remote service bestaat nog steeds ? 1 0
18 Elem Welke veilige remote service ken je ? 1 0
19 Elem Waarvoor staat ssh ? 1 0
20 Elem Op welke wijze gebeurt er een login op de Linux server ingeval een remote sessie gestart wordt met telnet ? 4 0
21 Elem Noem 2 belangrijke UNIX services die RPC gebruiken ? 2 0
22 Elem Waarvoor dient de utility rpcinfo ? 2 0
23 Elem Welke 2 configuratie bestanden ken je voor het bepalen van de zoek volgorde ? 2 0
24 Elem Welke methoden ken je voor het resolven van namen naar ip-adressen ? 3 0
24 Elem Geef een regel uit het /etc/host.conf bestand om de volgorde van de name resolving te bepalen ? 3 0
25 Elem Wat betekent de regel uit het /etc/host.conf bestand, 'order hosts nis bind' ? 3 0
26 Elem Geef een 4 tal opties die je in het /etc/host.conf kunt gebruiken, leg uit wat ze betekenen ? 8 0
27 Elem Waarvoor wordt het /etc/nsswitch.conf bestand gebruikt ? 2 0
28 Elem Noem een 4-tal systeem databases die in /etc/nsswitch.conf geconfigureerd kunnen worden ? 4 0


previous.png Last modified : vr mei 16 17:52:54 CEST 2008