Linux: Kernel
previous.png
Cursus Linux       Advanced       Kernel       vragen   
gnu.png


Kernel

Nr Les Vraag Maximum Minimum
1 Kernel Waarom zou je een kernel opnieuw installeren ? 2 0
2 Kernel Welke mogelijkheden heeft de systeem beheerder om de kernel te updaten ? Wat zijn de gevolgen voor de performantie ? 6 0
3 Kernel Om welke reden zou een systeem beheerder gedwongen kunnen zijn om een kernel te vernieuwen ? 2 0
4 Kernel Waarom worden er bijna dagelijks patches op kernels gereleased ? 2 0
5 Kernel Wat is de rol van de official Linux kernel release ? 2 0
6 Kernel Waar wordt de official linux kernel release bijgehouden ? 1 0
7 Kernel Hoe is het Linux versie nummer opgebouwd ? Geef de betekenis van de structuur ? 7 0
8 Kernel Met welke opdracht kan men het kernel versie nummer zien ? 4 0
9 Kernel Welk belangrijk onderscheid kan men maken als men spreekt over kernel source bestanden ? 2 0
10 Kernel Hoe zijn de kernel source bestanden georganiseerd ? 2 0
11 Kernel Waar kan men de Linux kernel source bestanden vinden ? 1 0
12 Kernel Hoe zijn de source bestanden georganizeerd op een modern systeem ? 1 0
13 Kernel Welk programma gebruikt men om patches toe te passen ? 1 0
14 Kernel Stel je hebt zojuist 4 patches gedownload, namelijk /home/karel/patch1.gz tot en met /home/sysop/patch2.gz. Beschrijf de stappen die je onderneemt om de patch toe te passen ? 1 0
14 Kernel Als een patch mislukt welke bestanden mag je dan verwachten in source tree ? 1 0
15 Kernel Welk onderscheid kan men maken tegenover dstributie gebonden kernel sources ? Welke acties kan men ermee ondernemen ? 6 0
16 Kernel Omschrijf hoe je de source code voor Ubuntu geinstaleerd krijgt ? 6 0
17 Kernel Wat is het verschil tussen /usr/src/linux en /usr/src/linux-source-2.6.15 ? 4 0
18 Kernel Welke informatie bevindt er zich in het bestand /usr/src/Documentation/svga.txt ? 2 0
19 Kernel Welke belangrijke informatie (behalve Changes) kan men terugvinden in /usr/src/Documentation/Changes.txt ? 2 0
20 Kernel Men wil de kernel hercompileren en een nieuwe versie nummer geven. Waar kan men het versie nummer instellen ? 2 0
21 Kernel Geef een aantal stappen hoe je een kernel compileert en installeert ? 7 0
22 Kernel Welke 2 tools zijn absolut onmisbaar bij het bouwen van een nieuwe kernel ? 2 0
23 Kernel Met welke opdracht verkrijg je een korte omschrijving van alle opties die je met het 'make' programma in de kernel source directory kunt toepassen ? 2 0
24 Kernel Waarom moet men in de kernerl source directory staan om met make de kernel build taken te kunnen toepassen ? 2 0
25 Kernel Wat doet de optie make oldconfig ? 2 0
26 Kernel Hoe werkt de optie make config ? 6 0
27 Kernel Waarom wordt de optie make config nog weinig gebruikt? 6 0
28 Kernel Welke library heeft men nodig om met success make menuconfig te kunnen toepassen ? 1 0
29 Kernel Wat is het grote voordeel van make menuconfig t.o.v make config ? 2 0
30 Kernel Wat heb je nodig om de optie xconfig te kunnen gebruiken ? 3 0
31 Kernel Geef twee voordelen van xconfig t.o.v menuconfig ? 4 0
32 Kernel Wat is het verschil van gconfig t.o.v. xconfig ? 2 0
33 Kernel Waarom gebruik je make clean ? 2 0
34 Kernel Wat doet make bzImage ? 3 0
35 Kernel Waarom wordt de kernel gecomprimeerd met bz2 ? 2 0
36 Kernel Hoe kan een gecoprimeerde kernel booten ? 2 0
37 Kernel Wat betekend de 'Kernel too big' error melding en hoe kan men ze vermijden ? 4 0
38 Kernel Wat doet make modules ? 2 0
39 Kernel Om een volledig Linux systeem te installeren, wat moet er nog gecompileerd worden, behalve de kernel ? 2 0
40 Kernel Waarom kan op hetzelfde systeem een kernel gecompileerd worden in 5 minuten en de modules in 15 minuten ? 2 0
41 Kernel Welke twee items moeten er geinstalleerd worden om een draaiend linux systeem te hebben ? 2 0
42 Kernel Welke opdracht geeft men om een zojuist gecompileerde kernel te installeren ? 2 0
43 Kernel In welke directory kan men de geinstalleerde kernel terug vinden ? 1 0
44 Kernel Welke opdracht geeft men om een zojuist gecompileerde kernel-modules te installeren ? 2 0
45 Kernel In welke directory kan men de geinstalleerde modules terug vinden ? 3 0
46 Kernel Het resultaat van een uname -r opdracht 2.6.15-29-686 is. Wat betekent dit precies ? 6 0
47 Kernel Wanneer is het de moeite waard om een Linux te updaten als het patch level gewijzigd is ? 2 0
48 Kernel Als het minor release nummer van een kernel is verhoogd wat is dan meestal het onderwerp van de update ? 2 0
49 Kernel Als men de kernel upgrade met wat moet men vooral rekening houden ? 2 0
50 Kernel Wat doe je eerst alvorens in een corporate omgeving de kernel te upgraden ? 4 0
51 Kernel Op welke wijze is het risico dat er problemen ontstaan na een kernel upgrade het kleinst ? 2 0
52 Kernel Noem 3 distributies die ondersteund worden ? 3 0
53 Kernel Wat betekent de melding 'Incompatible library version' ? Wat is de oplossing ? 2 0
54 Kernel Wat is men zeer waarschijnlijk vergeten als de kernel problemen krijgt met het laden van modules ? 2 0
55 Kernel Wat kan er gebeuren als er modules in gebruik zijn die voor een andere kernel versie bestemd waren ? 4 0
55 Kernel Wanneer kan men de melding krijgen dat een patch reeds geinstalleerd is ? 4 0


previous.png
Cursus Linux       Advanced       Kernel       vragen   
Last modified: Tue Jun 17 17:33:28 2014