Kernel
previous.png
Cursus Linux       Advanced       Kernel   
gnu.png


up.png Kernel down.png

Het opnieuw compileren van de kernel lijkt op het eerste gezicht als een activiteit voor hackers, maar in feite is het een belangrijke handeling verricht door de systeem beheerder van een Linux systeem. De kernel opnieuw configureren en compileren leidt tot een kernel die volledig is aangepast aan de gebruikte hardware, en om die reden ook de meest efficienste kernel is. Deze effecientie is niet alleen nodig omwille van de verhoogde performantie die dat meebrengt, maar ook om de hardware op de meest efficienste manier aan te sturen, op zwaardere servers, eventueel met speciale hardware, een niet te versmaden eigenschap.

Wat leren we in dit hoofdstuk ?

up.png 1 Inleiding down.png

Waarom zou je een kernel opnieuw configureren en compileren. De meeste kernels zijn niet exact aangepast aan de hardware van het systeem. Meestal is het aantal processoren verkeerd ingesteld, of de versie van de gebruikte processor is niet aangepast.
In dit verband heeft een systeem beheerder de volgende keuzes:

De eerste keuze laat toe om een redelijk draaiend Linux systeem te hebben. De tweede keuze laat al snel performantie verbeteringen zien, tot 30% sneller is geen uitzondering. Alleen de laatste keuze biedt een vlekkeloze overeenkomst tussen hardware en software, wat zal leiden tot het meest performante systeem.

Soms is de systeem beheerder verplicht om de kernel te updaten omwille van een patch. Of met andere woorden omwille van een of andere belangrijke bug-fix (dikwijls security). Ook in dat geval kan dat op twee manieren , namelijk de voorbereide kernel van de distributie accepteren, of de patch zelf toepassen op de source code, en bijgevolg de kernel zelf compileren.

Om een nieuwe kernel op te bouwen vanaf source code zijn een 7 tal stappen, die allemaal tamelijk pijnloos zouden moeten verlopen.

  1. Verzeker je ervan dat alle nodige tools op het systeem geinstalleerd zijn, in de laatste versie.
    Bekijk het bestand Documentation/Changes in de kernel sources voor de lijst met het nodige.
  2. Zorg ervoor dat je een kernel configuratie hebt die overeenstemt met de huidige kernel copieer het configuratie bestand of doe een make oldconfig.
  3. Draai één van de make config, dit laat toe om kernel instellingen te selecteren.
  4. Indien men reeds een build heeft gedaan met deze source tree, draai dan make clean om oude objecten te verwijderen
  5. draai make bZimage om de kernel zelf op te bouwen
  6. draai make install om de nieuwe kernel te installeren
  7. Activeer de nieuwe kernel image, met behulp van Grub

Draai make dep, enkel voor kernels < 2.6 dit zorgt ervoor dat dependencies in de source code opgenomen worden in de verschillende make bestanden.

up.png Samenvatting down.png

In dit hoofdstuk hebben we gezien hoe we een nieuwe kernel voor ons systeem moeten instaleren. Om te beginnen hebben we de redenen gezien waarom we aan een dergelijke soms moeilijke taak zouden beginnen. Vervolgens hebben we de volledige procedure doorlopen, vanaf het ophalen en installeren van de sources, tot het configureren, compileren, en activeren van een nieuwe kernel. Als laatste hebben we een blik geworpen op mogelijke problemen die kunnen optreden op dit gebied, en op de mogelijke oplossingen ervan.

up.png Literatuur down.png

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Advanced       Kernel   
Last modified: Mon Jan 18 14:33:50 2016