previous.png
Cursus Linux       Advanced       Processen   
gnu.png


up.png Processen down.png

Alles wat op een Linux systeem gebeurt, gebeurt in de vorm van een proces.
Een proces is een taak die door het besturings systeem opgestart wordt en vervolgens processor capaciteit claimt.
Als beheerder van een Linux-systeem, is het uw taak ervoor te zorgen dat de processen op uw server zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Dit betekent dat u moet kunnen opmerken wanneer dit niet het geval is en dat u dan ook maatregelen moet kunnen nemen.
Omdat processen een aanslag doen op de resources die in een server aanwezig zijn, is het belangrijk door middel van procesbeheer er voor te zorgen dat deze resources steeds op de meest optimale wijze gebruikt worden.
In dit hoofdstuk bespreken we de eigenschappen van processen en leren we hoe we processen kunnen bewaken. We zien waar een proces vandaan komt, hoe kan een proces automatisch gestart kan worden, en wat kan er gebeuren wanneer het niet zo goed gaat met een proces.

Wat leren we in dit hoofdstuk ?

up.png Samenvatting down.png

Als beheerder van een computer, is het belangrijk dat men de activiteiten van processen kan monitoren en waar nodig kan ingrijpen in de werking ervan. Om dit te kunnen doen is de eerst taak om de processen in questie te kunnen waarnemen, hiervoor hebben we verschillende opdrachten gezien. Op basis van de waargenomen info kan men beslissen om de processen allerlei signalen te sturen, zelfs om eventueel een proces af te sluiten. We hebben ook gezien wat het verschil is tussen gebruikers processen en service processen. We hebben ook gezien hoe we een proces in de tijd kunnen laten opstarten. En met de nice opdracht hebben we gezien hoe we de prioriteit van een proces moeten instellen. Tot slot hebben we met sysklogd gezien waar we de berichten van de processen kunnen verwachten en hoe we berichten van individuele processen moeten opzoeken tussen de berichten van veel processen. Tot slot hebben we in /proc geleerd hoe de kernel er een pseudo bestands systeem op na houdt met daarin veel info over processen.

up.png Literatuur down.pngprevious.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Advanced       Processen   
Last modified: Fri Mar 13 11:04:08 2015