man
previous.png
Cursus Linux       Advanced       Compileren en Make       Man   


up.png Compileren en make down.png

Alvorens we kunnen overgaan tot het volgende, in de Linux omgeving, onvermijdelijk onderwerp, namelijk zelf een kernel compileren, dienen we eerst de basis handelingen van compileren en source project afhandeling te kennen. Ook als men de verschillende packages waaruit Linux is opgebouwd perfect wil aanpassen aan de eigen hardware, moet men compileren, en iedere package zogenaamd 'maken'. Om dit doel te kunnen bereiken is de kennis uit dit hoofdstuk onontbeerlijk. In dit hoofdstuk wordt een, zij het een miniem, C source project gemaakt met alles erop en eraan, om de student enig begrip bij te brengen hoe sources en source-packages moeten behandeld worden. Alhoewel hier een aantal c-programmaatjes gemaakt worden is dit hoofdstuk geen c-programmeurs handleiding, het behandeld de aspecten die samenhangen met het behandelen van source en source packages. Wil men meer weten over het programmeren in C dan dient men zich tot een andere bron te wenden.

Wat leren we in dit hoofdstuk ?

up.png 1 Zelf een eenvoudige man page aanmaken down.png

De source voor het produceren van man pages wordt opgesteld in het zogenaamde 'groff' formaat. Met de opdracht groff kan men de tekst formateren voor een bepaalde soort output en in dit geval op het scherm zetten. Het groff formaat is afkomstig van UNIX en past de output van een document aan, aan een gegeven output device (bv. een printer, een scherm, enzo...). De eigenlijke tekst formatering wordt in ASCII formaat in de tekst zelf opgenomen als controle codes zoals het volgende voorbeeld laat zien. De 2'de screen-shot toont de tekst geformatteerd met de opdracht troff voor ascii output naar het scherm van de pc.

coffee01.png

coffee02.png

Behalve de ASCII output kan groff ook nog andere output formaten leveren zoals -Tps om postscript output aan te maken, deze kan direct naar een postscript printer gestuurd worden, of nadat het is opgeslagen in een bestand met ghostview bekeken worden. Met -Tdvi verkrijgt men device independent .dvi output.

Ten slotte wil men de man-page ook beschikbaar stellen voor het gehele systeem. Om dit te bereiken dient de man page dus gecopieerd te worden naar de user man pages, bv met de opdracht
      sudo cp coffee.man /usr/share/man/man1/coffee.1
, van dan af kan men de man page raaplegen met man coffee, ook de andere gebruikers kunnen de man pagina dan raadplegen.

up.png 2 Het groff formaat nader bekeken down.png

De volgende lijst geeft een idee hoe de 'groff' formateer code werkt. Hier zijn enkele voorbeelden behandeld als illustratie, wil men zich verder in deze materie verdiepen, dan is hier in ieder geval een aanzet gegeven.

up.png Samenvatting down.png

In dit les-onderdeel hebben we het formaat leren kennen waarin een man page is opgemaakt. We hebben ook utilities gezien waarmee men een man-page kan formateren ten behoeven van een output device.

up.png Literatuur down.pngprevious.png
Cursus Linux       Advanced       Compileren en Make       Man   
Last modified: Mon Jan 18 13:04:52 2016