Linux: Advanced: FileSystems
previous.png
Cursus Linux       Advanced       File system   
gnu.png


up.png Bestand systemen nader bekeken down.png

Wat leren we in deze les:

up.png Samenvatting down.png

In dit hoofdstuk hebben we Linux bestands systemen van dichtbij bekeken. Er is gesproken over de wijze waarop een Linux-bestandssysteem is ingericht. We hebben geleerd dat in het superblock informatie wordt opgeslagen over het bestand systeem als geheel en dat de administratie voor individuele bestanden opgeslagen wordt in de inode. Vervolgens heeft men het een en ander gezien over de belangrijkste Linux-bestands systemen, waarbij de hoofdrol momenteel gespeeld wordt door ext2, ext3, ext4, ReiserFS, en XFS.previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Advanced       File system   
Last modified: Mon Mar 16 13:53:15 2015