previous.png
Cursus Linux       Advanced       Opstarten   
gnu.png


up.png Opstarten van Linux down.png

Net als elke andere computer, moet men een linux-computer ook opstarten alvorens men er iets mee kan doen. De opstart procedure van linux kan lastig te doorgronden zijn : om die reden wordt er een apart hoofdstuk aan besteed.
De opstart procedure bestaat uit een aantal fasen:

In dit hoofdstuk leren we hoe deze verschillende onderdelen werken en wat men kan doen om de opstart procedure van de computer naar eigen wens aan te passen.

Wat leren we in dit hoofdstuk:

up.png Samenvatting down.png

In dit hoofdstuk hebben we geleerd op welke wijze een LINUX systeem opstart. Drie belangrijke fasen van de opstart procedure zijn daarbij uiteengezet. Om te beginnen is dat het moment dat de bootloader geactiveerd wordt en een kernel image inleest. Voor dit doel kan gebruik gemaakt worden van de bootloader Grub. Soms komt men ook nog de wat oudere en minder flexibele bootloader lilo tegen en een enkele keer een nog archaïscher programma zoals loadlin. De bootloader is niet alleen de bootloader maar wordt vaak ook gebruikt als boot-menu, teneinde de gebruiker te laten kiezen uit meerdere operating systemen.

Als tweede fase in het opstarten is er init dat gebruiktmaakt van het configuratie bestand inittab om de omgeving van de computer op te bouwen. Er is ook aangeduid dat er zoiets als Upstart bestaat dat eigenlijk een vervanger is van het init process, maar dan zonder inittab. Men heeft geleerd welke belangrijke instellingen men in inittab tegenkomt. Tenslotte is er het 'rc' process dat afhankelijk van het ingestelde runlevel een aantal services opstart, en wanneer dat runlevel terug verlaten wordt deze services terug uitzet.

up.png Literatuur down.pngprevious.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Advanced       Opstarten   
Last modified: Thu Feb 12 10:33:56 2015Thu Feb 12 10:33:56 2015