previous.png
Cursus Linux       Basis       Printen   
gnu.png


up.png Linux Printing down.png

In dit hoofdstuk behandelen we de manier waarop onder Linux geprint kan worden.

Tegenwoordig zal een moderne zichzelf respecterende distributie ervoor zorgen dat CUPS geïnstalleerd is tijdens de installatie zelf.
CUPS ofwel Common Unix Printing System is zover ontwikkeld dat het printen onder linux even eenvoudig is als het printen onder windows, namelijk:
(1) definieer de printer
(2) print je document.

Ondanks deze schijnbare eenvoud is het printen onder linux verre van eenvoudig. Om te beginnen is er een historische achtergrond, die omwille van backwards compatibiliteit, nog steeds gerespecteerd wordt. Bovendien is printen op zich er met de jaren ook niet eenvoudiger op geworden, de snelheid waarmee nieuwe printers ontwikkeld worden, en daarmee dus ook nieuwe printer technieken, die op hun beurt dan weer nieuwe printer drivers nodig hebben, is werkelijk fenominaal.

Gelukkig is de ontwikkeling van CUPS op zichzelf ook niet achtergebleven en de tegenwoordige unix/linux administrator kan zichzelf behelpen met allerlei, zelfs GUI gebaseerde, interfaces om printers en printer wachtrijen op linux te beheren.

In dit hoofdstuk behandelen we eerst algemene print principes, vervolgens de verschillende command line opdrachten, en tenslotte het meer modernere CUPS printing systeem.

Wat leren we in dit hoofdstuk:previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Basis       Printen   
Last modified: Tue Jul 1 23:39:50 2014