previous.png
Cursus Linux       Basis       Printen       Web interface   
gnu.png

up.png Linux Printing: CUPS down.png

In dit les onderdeel leren we de web-interface van CUPS versie 1.5.3 gebruiken

Wat leren we in dit hoofdstuk:

up.png 1 De web interface openen down.png

De web interface van CUPS wordt benaderd op de machine waar de server draait, op poort 631.
Dezelfde poort waar de gedeelde printers worden gepubliceerd.
Deze poort maakt gebruik van het IPP protocol.


Met opdracht nmap localhost kan en zien of er een CUPS server op de lokale machine aanwezig is.
Observeer de Internet Printing Protocol (ipp) poort 631.

todo: dezelfde screen shot maar nu naar de us1204 server

0103.png
Openen van de CUPS web interface met behulp van firefox

up.png 2 Het centrale scherm down.png

0201.png
Het centrale scherm van de CUPS print server.
Het vertrek punt voor alle CUPS taken en onderwerpen die iets met CUPS te maken hebben.

up.png 3 Toevoegen van een printer down.png

0301.png
Klik Add printer

up.png 3.1 Add Printer down.png

De pagina Add Printers toont een lijst van beschikbare printers. Oppassen, hiermee worden de toestellen zelf bedoeld, niet de namen van de reeds gedefiniëerde printers.
In deze screen-shot is er sprake van een netwerk printer, dit is een printer met een eigen netwerk kaart aangesloten op het netwerk.
Wanneer het zou gaan over één of meer lokale printers, bv.; USB, parrallel, of serïeel, dan worden deze ook afgebeeld in de lijst van beschikbare printers.

0302.png
Selecteer de eerste printer in de Discovered Network Printers. Klik op Continue.

De volgende zaken worden getoond in het Add Printer scherm:

Onderdeel Omschrijving
Local Printers Lokale printers (devices)
De CUPS-PDF printer komt van het geïnstalleerde CUPS-PDF package
De HPLIP komt van CUPS zelf (??)
Discovered Network Printers De EPSON PX800FW is een netwerk printer aangesloten op het netwerk.
Omdat er twee PPD bestanden aanwezig zijn wordt hij twee keer vermeld (??).
Other Network Printers Heb je een netwerk printer, niet vermeld in de discovered lijst, kies er dan zelf één, door aan te geven met welk protocol hij benaderd kan worden.

up.png 3.1 Printer benoemen down.png

Geef achtereenvolgens:

0303.png
Geef de printer een naam en omschrijf hem.
Klaar, klik Continue

up.png 3.3 Postscript Printer Definition bestand kiezen down.png

Het juiste Postscript Printer Definition (PPD) is reeds ingesteld, klik eventueel op Select Another Make/Manufacturer om een ander PPD in te stellen.

0304.png
Klaar, kies eventueel Add Printer om een volgende printer te installeren.

up.png 4 Printer in gebruik nemen down.png

Start een programma met een print functie, bv. web browser, word processor, pdf viewer, enzo ... . Open een document met dit programma en kies vervolgens afdrukken.
De volgende screen-shot toont de dialoog waarmee men een printer kiest.

0401.png
kies een printer, en klik op afdrukken
Of kies één van de tabbladen om de printer instellingen aan te passen.

up.png 5 Printers beheren down.png

Kies vanuit het centrale scherm het tabblad Printers
Men ziet de lijst van actieve printers op deze CUPS server.
Kies een printer door erop te klikken.

0501.png
Het tabblad Printers toont een lijst met geïnstalleerde printers.

Het printer beheer scherm geeft toont de status van de printer, en geeft toegang tot alle noodzakelijke printer functies.
De knoppen Show Completed Jobs en Show All Jobs geven toegang tot de print queues van deze printer.

0502.png
Het printer beheer scherm van een individuele printer.

0503.png
De knop Maintenance is eigenlijk een drop-down menu met printer onderhouds taken.

0504.png
De knop Administration is eigenlijk een drop-down menu met printer beheer taken.

up.png 6 Print jobs beheren down.png

Vanuit het centale CUPS scherm kan men via het tabblad Jobs, de printer job lijst zien.
Op deze lijst ziet men alle jobs en hun status.
Met knop Cancel Job kan men printer jobs annuleren.
Met de knop Move Job kan men de priotirteit van een job wijzigen.

0601.png
Kies vanuit het centrale scherm het tabblad Jobs


up.png Samenvatting down.png

In deze les hebben we kennis gemaakt met de web interface van de CUPS server versie 1.5.3.


up.png Literatuur down.pngprevious.png
Cursus Linux       Basis       Printen       Web interface   
Last modified: Wed Jan 28 13:30:59 2015