previous.png
Cursus Linux       Basis       Printen       Drivers   
gnu.png


up.png Linux Printing down.png

In deze paragraaf bekijken de wijze waarop linux printers behandeld en print.

Wat leren we in dit hoofdstuk:

up.png 1 Interpretatie van de print opdracht down.png

Een linux-systeem maakt geen gebruik van drivers zoals dat gebeurt op een windows geörienteerd systeem. Dit komt omdat in de UNIX -en dus ook in de linux-wereld traditioneel gebruik wordt gemaakt van het standaard formaat Postscript. Als men een bestand wil printen vanuit een linux-applicatie, wordt dat in een bepaald standaard formaat, bij voorkeur Postscript, naar de spool directory gestuurd. Dit systeem geldt overigens niet alleen voor het 'lpd' systeem, maar ook voor het veel modernere CUPS systeem. Er bevinden zich op dat moment in het bestand geen opmaak codes die aan een specifieke printer vertellen hoe deze ermee om moet gaan, maar uitsluitend algemene opmaak codes die gedefinieerd zijn in het algemene formaat. Men kan hierbij denken aan formaten zoals Postscript, maar ook andere algemene formaten zoals ASCII en DVI zijn mogelijk.

In een ideale situatie wordt het formaat waarin de print opdracht is opgemaakt, direct ondersteund door de printer. Concreet betekent dit dat men in de ideale situatie een opdracht in Postscript formaat naar een Postscript printer stuurt. Dit is echter niet altijd het geval. Om de print opdracht dan toch in het juiste formaat bij de printer te krijgen, moet gebruikt gemaakt worden van filters. Daarnaast is er soms ook een mogelijkheid om een document dat is aangeleverd in een bepaald formaat, te converteren naar Postscript met behulp van een hulpprogramma. Zo is er bij het programma LaTeX (een zeer geavanceerd DTP-pakket) een hulpprogramma beschikbaar dat het standaard DVI bestand omzet naar een Postscript bestand.
Als men gaat afdrukken komen we de volgende situaties tegen:

Print opdracht Printer
Postscript Postscript
Postscript niet Postscript
niet Postscript Postscript
niet Postscript niet Postscript

In de volgende paragrafen wordt iedere situatie uitgewerkt. Het doel is om inzicht te verwerven in de weg die iedere print opdracht volgt, teneinde bij problemen, adequate maatregelen te kunnen treffen.

up.png 2 Postscript-bestand naar Postscript-printer down.png

Dit is de eenvoudigste situatie, hier hoeft niets te gebeuren. Het bestand kan direct naar de printer gestuurd worden, want de printer kan het bestand direct interpreteren.

up.png 3 Postscript naar niet Postscript-printer down.png

Hier moet iets gebeuren, immers de printer begrijpt niet de Postscript opmaak codes in het bestand. In het geval dit bestand direct naar de printer gestuurd wordt zal deze de opmaak codes afdrukken, in plaats van ze te interpreteren.
De oplossing wordt geleverd door het programma Ghostscript, een zogeheten Postscript interpreter. Het maakt hiervoor gebruik van printer-drivers zodat de Postscript opmaakcodes vertaald kunnen worden naar stuurcodes die de printer in questie kan interpreteren. Ghostscript is geïntegreerd in drivers van printers die het nodig hebben.

up.png 4 niet-Postscript naar Postscript-printer down.png

Hier is het de bedoeling dat de opdracht vertaald wordt naar Postscript. Er zijn drie manieren waarop deze vertaal slag kan plaatsvinden.

up.png 5 niet-Postscript naar niet-Postscript-printer down.png

Hier wordt eerst de niet-Postscript opdracht vertaald naar een Postscript opdracht, door middel van één van de drie methoden hiervoor vermeld.
Vervolgens moet dit Postscript formaat ofwel door de printer geïnterpreteerd worden ofwel door middel van Ghostscript vertaald worden naar de stuurcodes van de printer.

up.png 6 Niet Postscript-printer waar geen Gostscript-driver voor bestaat down.png

Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat we goed zitten als we een Postscript printer hebben, of een Ghostscipt driver voor onze printer.
Wat nu indien geen van beide condities is vervuld:
Installeer een driver die compatible is met de printer die we bezitten. Heel veel printers zijn compatible met een algemeen printer model. In het niet veel voorkomende geval dat je printer niet compatible is met enige driver, dan is deze printer onder linux niet te gebruiken. Dit laatste komt tegenwoordig nog weinig voor.

up.png 7 Overzicht down.png

Het volgende diagram toont de verschillende wegen die een print opdracht kan bewandelen:

0701.png

up.png Samenvatting down.png

In deze paragraaf hebben we gezien wat het begrip printer driver onder linux betekent.


up.png Literatuur down.pngprevious.png
Cursus Linux       Basis       Printen       Drivers   
Last modified: Wed Jan 28 12:54:17 2015