previous.png
Cursus Linux       Basis       Printen       Algemeen   
gnu.png


up.png Linux Printing down.png

In deze paragraaf zien we in algemene termen hoe een printer systeem werkt en uit welke onderdelen het bestaat.

Wat leren we in dit hoofdstuk:

up.png       Rechtstreeks printen down.png

De eenvoudigste manier om af te drukken is de opdrachten rechtstreeks doorsturen naar de poort waarop de printer zich bevindt. Als we er van uitgaan dat de printer zich op printerpoort /dev/lp0 bevindt, zou men kunnen printen met de opdracht cat /etc/passwd > lp0.
Deze manier van printen is onwenselijk. Linux is een multi-user systeem. Wanneer men een opdracht zoals bovenstaande zou geven, kan het zijn dat de printer poort reeds bezig is met een print opdracht. Op dat ogenblik ontstaat er een conflict waardoor geen van beide print-opdrachten goed zou worden afgehandeld.

up.png       Spool directory down.png

Er moet dus voorzien worden in een werkwijze die deze mogelijke conflicten kan voorkomen. Linux doet dit door de opdrachten niet direct naar een printer te sturen, maar naar een print-queue, een zogenaamde printer wachtrij.
Dit is een directory waarin door de print opdracht de documenten terecht komen die dan klaarstaan om geprint te worden.

up.png       Printing daemon down.png

De print opdrachten in de queue worden verder afgehandeld door een speciaal process in de achtergrond, in de traditionele manier van linux is dat de line printer deamon (lpd), meer modernere installaties gebruiken hiervoor de cupsd, ofwel de CUPS server. Deze daemon zorgt er dus voor dat het nooit kan voorkomen dat er meerdere opdrachten tegelijkertijd naar de printer poort kunnen gestuurd worden. De daemon stuurt elke print opdracht door naar de printer die bij een bepaalde print-queue behoort.

up.png       Print server down.png

De print server gaat ervoor zorgen dat printers geshared worden op het netwerk. Wanneer en werkstation een print opdracht uitvoert, volstaat het om het document in de juiste printer wachtrij op te slaan. De printing daemon zorgt er wel voor dat het wordt uitgeprint.

up.png       Print jobs down.png

De documenten die in de printer wachtrij staan zijn de zogenaamde print jobs. Er zijn hulp programma's waarmee men deze jobs kan beheren.

up.png       Printers down.png

Er bestaat een zeer uitgebreide verzameling van printers. Bijna alle printers hebben een eigen, dikwijls merk gebonden printer taal. De meesten, zeker de professionele, ondersteunen ook postscript, een algemene, niet merk gebonden printer taal Dit betekend dat er voor iedere printer een conversie bestand, soms conversie programma, moet aanwezig zijn die de betreffende stuurcommando' kan produceren. Meestal wordt dit de printer-driver genoemd. De meesten van deze (98%) zijn ondersteund in linux. Alleen bij de allerniewste of ook wel de goedkopere, niet professionele, printers, komt men soms in een situatie dat er geen driver voor deze printer voorhanden is.

up.png Samenvatting down.png

In deze paragraaf hebben we enkele algemene begrippen gehanteerd over hoe er met een computer kan geprint worden, zonder dat er van alles verkeerd loopt.

up.png Literatuur down.pngprevious.png
Cursus Linux       Basis       Printen       Algemeen   
Last modified: Wed Jan 28 12:51:02 2015