previous.png
Cursus Linux       Basis       Mount       Automount   
gnu.png


up.png Mounten down.png

In dit les onderdeel leren we de automount service installeren en configureren.

Wat leren we in dit hoofdstuk ?

up.png 1 Wat is automount down.png

Wanneer men veel met verschillende bestand systemen werkt, speciaal netwerk bestand systemen, is het meschien een goed idee om de automounter te installeren.
Ook voor het implementeren van een zogenaamde CD-DVD-server waarbij meerdere CD en/of DVD tegelijkertijd gelezen moeten kunnen worden komt de automounter goed van pas.
De klassieke CD-tower kan vervangen worden door een linux based server, waarbij de schijfjes vervangen worden door hun ISO bestand equivalenten.
De automounter is een combinatie van:

Het geheel detecteerd automatisch wanneer iemand een bepaald bestand systeem wil benaderen waarbij het betreffende bestand systeem automatisch en in de achtergrond gemount wordt. Wanneer het bestand systeem enige tijd niet gebruikt is, zal het alweer automatisch en in de achtergrond ge-umount worden, teneinde geheugen en ander bronnen te recuperen.

remark.png Als men alleen in de grafische omgeving werkt, is het mounten van apparaten bepaald niet moeilijk: het gebeurt namelijk volledig automatisch.(udev, hal en dbus worden later besproken). Men kan zichzelf dus veel moeite besparen door zo veel mogelijk in de grafische omgeving te werken. Als beheerder heeft men daar eigenlijk niet zoveel aan. Beheerders moeten er namelijk voor zorgen dat:
 • Alle nodige media worden gemount tijdens het boot process (op dat moment is er nog geen grafische omgeving).
 • Op een dedicated server is niet altijd een grafische omgeving beschikbaar.
 • de grafische omgeving van de server is niet hetzelfde als de grafische omgeving van een desktop, client machine

remark.png Voor sommige toepassingen is het onmogelijk om alle devices continue gemount te houden, denk hierbij speciaal aan een CD/DVD server, die tientallen, soms honderden CD' of DVD' online houdt. Deze CD' of DVD' worden pas gemount (door de cd-server) op het moment dat de gebruiker ze nodig heeft.
Dit kan perfect geconfigureerd worden met behulp van de automount service.

up.png 2 Installatie van de automounter down.png

Dit is de eerste keer in deze cursus dat we een service installeren.
Het scenario om een service onder linux te installeren is altijd hetzelfde, namelijk:

up.png 2 Installatie van de Automounter down.png

Automount buiten de grafische omgeving is eigenlijk een combinatie van de volgende zaken:

Men kan volstaan met de installatie van het 'autofs' package dat alle nodige voorzieningen treft.
Dus om de software te installeren:
      sudo apt-get install autofs

up.png 03 Configuratie bestanden down.png

De automounter heeft 2 types configuratie bestanden:

/etc/auto.master Het master autofs configuratie bestand.
Het bestand bevat 2 kolommen:
 1. definieert een master directory waar de mount-points zullen worden aangemaakt.
 2. defineert een zogenaamd map-bestand dat op zijn beurt bepaald welke subdirectories de automounter de mount zal doen.
  automaster.png
/etc/auto.misc Het bestand auto.misc is een directory bestand dat de wijze een lijst van subdirectory namen bevat en voor ieder van deze de wijze waarop de mount zal plaatsvinden. Het bestand heeft 3 kolommen, met een optionele 4'de kolom voor opties
 1. de naam van een subdirectory, dewelke door de automounter gemaakt wordt alvorens de mount plaatsvindt
 2. een aantal mount opties die gebruikt zullen worden
 3. de uri van het device dat gemount moet worden
  automisc.png


Lijnen die beginnen met een '#' teken zijn commentaar lijnen.

up.png 4 Oefening 1, uitgewerkt voorbeeld down.png

In het kort bereik je met deze oefening het volgende:

1
Installatie van de software
De opdracht is
      sudo apt-get install autofs
oef0051.png
De laatste lijnen van de autofs installatie.
2
Instellen van de automount service: hoofd map aanmaken
Als hoofd directory gebruiken we /misc, deze directory moet aangemaakt worden, de opdracht is
      sudo mkdir /misc
oef0052.png
3
Instellen van het automount service: het configuratie bestand /etc/auto.master bewerken
Editeer het bestand /etc/auto.master, de opdracht is
      sudo nano /etc/auto.master
Verwijder het commentaar teken '#' voor de lijn /misc /etc/auto.misc
oef0053.png
De lijn die begint met /misc is actief.
4
Instellen van het automount service: het configuratie bestand /etc/auto.misc bewerken
Editeer het bestand /etc/auto.misc, de opdracht is
      sudo nano /etc/auto.misc
 • 1'ste kolom: maak een nieuwe lijn die begint met cd,
  de naam van de subdirectory om het cdrom device op te mounten
 • 2'de kolom: definieer het file system type voor de cdrom (cd's zijn meestal iso9660) dus: -fstype=iso9660
 • 3'de kolom: geef het device dat je wil auto-mounten.
  Zoek het device met ls -l /dev/cd*, soms is het /dev/cdrom, soms /dev/scd0, afhankelijk van de distro.
oef0054.png
De laatste lijn is nieuw toegevoegd aan het bestand
5
Herstarten van de service
De automount service heeft een nieuwe configuratie dus hij moet herstart worden:
      sudo service autofs restart
oef0055.png
6
Nakijken of de automount service actief is (1)
Dit kan men doen door te controleren of er een automount process bestaat. De opdracht is
      ps aux | grep auto
oef0056.png
7
Nakijken of de automount service actief is (2)
Een andere manier om de autofs service te controleren is door de optie status te gebruiken voor het service start/stop script:
      status autofs
oef0057.png
De status toont master automount directory actief is
8
Nakijken of de automount service actief is (3)
Steek de cd in de cd-lezer en benader de directory /misc/cd directory, als alles goed is zal de automount service de cdrom laden.
oef0058.png

up.png 5 Oefening 2, cd-server simulatie down.png

Met deze oefening maak je van je 'autofs server' een cd-server.

 1. Stop je autofs server en voeg een disk toe van 10GB
 2. herstart de server, maak de nieuwe disk beschikbaar
 3. copieer met scp de volgende iso bestanden op dit nieuwe volume: de sles bestanden, de ubuntu 12.04 bestanden
 4. Configureer in je /etc/auto.master een /cd directory met een auto.cd bestand
 5. Installeer een /etc/auto.cd bestand
 6. Maak 10 automount instellingen die refereren naar een iso bestand, gebruik de iso bestanden waarover je beschikt
 7. Test het bereiken van je cd's bijv.: cd /cd/sles01

remark.png
De syntax voor 1 iso bestand is sles1 -fstype=iso9660,loop :/isos/SLES-10-x86-CD1.iso

up.png 6 Oefening 3 down.png

Oefen de automount service op èèn van je servers.

 1. Maak deze oefening op een server in je groene netwerk
 2. Zorg ervoor dat de cdrom op je server ge-automount wordt
 3. Zorg voor een iso bestand op je server dat ge-automount kan worden
 4. Zorg voor een extra disk, en maak deze beschikbaar via automount
 5. Test dit vanaf een werkstation in je groene netwerk

up.png 7 Oefening 4 down.png

Oefen de automount service op èèn van je servers.

 1. Maak een copy van Ubuntu server, naar een nieuwe virtuele machine genaamd, autofs
 2. Plaats je nieuwe server in je groene netwerk, vast ip adres 192.168.50.102 (zie vms->advanced->af)
 3. plaats een extra disk van 10GB op deze server (partition, format, mount, fstab)
 4. copieer de film bestanden naar deze disk
  de bestanden zitten hier: docent:/data/iso/films/*
 5. installeer de automount service
 6. auto.master: configureer /films met films.map
 7. films.map: bs=battlestar, std=dominion, stnw=new voyages
 8. bewijs dat je films bereikbaar zijn

up.png Samenvatting down.png


up.png Literatuur down.pngprevious.png
Cursus Linux       Basis       Mount       Automount   
Last modified: Thu Jan 22 14:20:03 2015