previous.png
Cursus Linux       Basis       Mount       boot   
gnu.png


up.png Mounten tijdens het boot process

In dit les onderdeel wordt besproken wanneer en hoe linux tijdens het booten van de host, volumes mount.
Wanneer men manueel een mount heeft gemaakt, dan gaat deze verloren tijdens het boot process, tenzij men de mount opdracht opneemt in het bestand /etc/fstab.

Wat leren we in dit hoofdstuk ?

up.png 1 Het bestand: /etc/fstab

Het bestand /etc/fstab (file systems table) bestaat uit een aantal lijnen die ieder op zich een mount operatie aanduiden.
In het bestand /etc/fstab worden ook de standaard waarden gedefinieerd die tijdens het mounten van ieder bestands systeem gebruikt moeten worden. Wanneer men zoals hierboven een mount opdracht zonder opties geeft zal mount in /etc/fstab bijkomende opties gaan opzoeken om de mount te kunnen doen. Wil men van de standaard mount operaties afwijken dan kan men dat in /etc/fstab aangeven.
De afbeelding toont de inhoud van /etc/fstab.

mnt-boot-001.png
Een /etc/fstab bestand, de devices worden aangeduid met hun bestand naam.

mnt-boot-002.png
Een modern /etc/fstab bestand, volumes worden ook aangeduid met hun UUID.

remark.png De naam fstab komt van file systems table

up.png 2 /etc/fstab syntax

Het bestand /etc/fstab bevat een aantal lijnen die op hun beurt ingedeeld zijn in kolommen.
we gebruiken de '/' lijn als voorbeeld

Kolom Voorbeeld
Betekenis
1 UUID=9e1e3968-d0da-4cf6-a21f-a101f39e968d
Het root volume wordt aangeduid met zijn UUId, tijdens het booten wordt dit UUID geselecteerd uit alle beschikbare volumes, hierdoor maakt het niet welke partitie of zelfs device het is.
2 /
mount-point is root '/'
3 ext4
type bestand systeem, zie verderop
4 defaults, errors=remount-ro
de mount opties, zie verder
5 0
dump, is een oud (nog weinig gebruikt backup programma). Een waarde van 0 betekend geen dump.
Het is het beste om deze waarde gewoon op 0 te zetten.
6 1
pass
Hier wordt de activiteit van het programma fsck bepaald. Met dit programma wordt een linux bestand systeem op zijn integriteit gechecked. Deze kolom duidt de orde aan in dewelke het bestands systemen gecontroleerd worden. Een waarde van 1 duidt aan dat het het eerste bestand systeem is dat gecontroleerd wordt, 2 dat het betreffende bestand systeem daarna gecontroleerd wordt. Een waarde van 0 duidt aan dat het bestand systeem niet gecontroleerd wordt.

up.png 3 Het bestand: /etc/mtab

Alle mounts die momenteel actief zijn worden bijgehouden in het bestand /etc/mtab.
Door de opdracht cat /etc/mtab, of gewoon mount te gebruiken krijgt men een lijst van de gemounte volumes, ofwel de inhoud van /etc/mtab.
Deze lijst bevat niet alleen de volumes die tijdens het boot-process gemount zijn geworden maar ook de devices die daarna gemount zijn.
De syntax gebruikt in /etc/mtab kan gebruikt worden om devices toe te voegen aan /etc/fstab. (cut and paste)

mnt-boot-003.png
Het bestand /etc/mtab toont de gemounte volumes.

up.png 4 Oefening 1

 1. voer de opdracht 'mount' uit zonder opties, het systeem geeft een lijst van de gemounte volumes
 2. voer de opdracht 'mount -a' uit, linux mount alle volumes beschreven in /etc/fstab
 3. voer de opdracht 'cat /etc/mtab', linux geeft een lijst van de gemounte volumes

up.png 5 Bestand systemen

De 3'de kolom in het bestand /etc/fstab beschrijft het bestand systeem
Bestand systeem Commentaar
minix Dit bestand systeem is afkomstig van het besturings systeem Minix. Het heeft een aantal tekortkomingen, zoals een maximale partitie grootte van 64Mb. Soms wordt het nog gebruikt, onder andere om diskettes te benaderen.
http://www.minix3.org/
ext Een verbetering van het minix bestand systeem. Dit fs is volledig overbodig gemaakt door het nieuwere ext2 bestand systeem. Recente versies van de kernel bieden geen ondersteuning voor dit fs.
http://tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO-6.html
ext2 Dit is lange tijd het standaard linux bestand systeem geweest. Inmiddels wordt er als alternatief meer gebruik gemaakt van ext3 en ReiserFS. ext2 is de opvolger van ext. Het ondersteund onder andere lange bestandsnamen en permissies. Daarnaast ondersteund ext2 attributen.
http://tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO-6.html
ext3 Een van de opvolgers van ext2. Dit is een zogenaamd journaling file system; journaling bestands systemen kunnen vele malen sneller geactiveerd en gerepareerd kunnen worden dan de niet journaling bestands systemen. De meeste moderne distributies gebruiken standaard ext3 ofwel ReiserFS, beiden journaling file systems. Het is kenmerkend voor journaling bestands systemen dat ze een database bijhouden van wijzigingen die in het bestand systeem worden toegepast. Door deze wijzigingen terug te draaien wordt het eenvoudig om een bestand systeem te repareren na een blokkering van het systeem.
http://tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO-6.html
Reiser Net als ext3 is ook Reiser een journaling file system dat gebruikt kan worden als opvolger van ext2. We komen ReiserFS tegen op distributies van europese oorsprong, met name op SuSe omdat dit bedrijf een aardige bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van dit bestand systeem. In tegenstelling tot ext3 heeft reiser een groot voordeel: dit is een geheel nieuw ontworpen bestand systeem en levert om die reden betere prestaties.
http://en.wikipedia.org/wiki/ReiserFS
msdos Ondersteuning van bestanden die op een MS-DOS compatible systeem zijn aangemaakt. Kenmerkend is dat bestands namen niet langer zijn dan 8.3 karakters. Dit bestand systeem is volledig overbodig gemaakt door 'vfat'
vfat Een verbetering van het bestand systeem 'msdos'. De verbetering bestaat eruit dat door het bestand systeem vfat ok lange bestands namen ondersteund worden, zoals onder Windows 95.
ntfs Ondersteuning voor het NTFS bestandssysteem dat op Windows NT en 2000 gebruikt wordt. Let erop dat NTSFS alleen in leesmodus ondersteund wordt. NTFS schrijven is in een experimenteel stadium.
New_Technology_File_System
iso9660 Bestands systeem dat gebruikt wordt op cd-roms
nfs Een netwerk bestand systeem dat gebruikt wordt om directories die voorkomen op andre UNIX/LINUX systemen in het netwerk te mounten.
swap Speciaal bestand systeem dat gebruikt wordt voor het benaderen van swap-partities
smb Het netwerk bestand systeem dat gebruikt wordt voor ondersteuning van het SMB protocol. Hiermee kunnen directories van MS-Windows systemen benaderd worden.
ncp Het netwerk bestand systeem dat gebruikt wordt om directories die voorkomen op een Novell server te mounten.
lustre Een gespecialiseerd bestand systeem dat in cluster omgevingen wordt gebruikt
nss Dit is een bestand systeem dan door Novell ontworpen is voor gebruik in de laatste variant van het Novell-besturings systeem: Open Entreprise Server. Het is een journaling file system en het belangrijkste voordeel is dat het ondersteuning biedt voor een geavanceerde set permissies. Dit bestand systeem is op dit moment (nog) niet als open source- bestand systeem beschikbaar. Dus alleen beschikbaar in Novell omgevingen.
auto Het systeem probeert zelf te bepalen over welk bestand systeem het gaat.
 1. Door te kijken op de bootsector van het medium en op die wijze het filesystem te bepalen
 2. door het bestand /etc/filesystems te raadplegen, alle bestands systemen vermeld in dit bestand, worden geprobeerd, zodra er eentje werkt is het fs gevonden
  Dit bestand dient aangemaakt en geplaatst te worden door de systeem administrator.
 3. door het bestand /proc/filesystems te raadplegen, idem als hiervoor
  Dit bestand wordt door de kernel bijgehouden, wanneer een bestand systeem nog niet gebruikt is, is de kernel module ervoor nog niet geladen, en dus dit bestand ook nog niet aangepast.
Lukt het niet om op automatische wijze het bestand systeem te bepalen dan volgt er een fout melding en zal alsnog het type bestand systeem als een optie in de mount opdracht moeten gegeven worden.
Wanneer een bestand systeem niet kan geladen worden, is dit meestal omdat er met het betreffende bestand systeem iets aan de hand is. Het kan zijn dat het medium beschadigd is, het kan ook zijn dat de kernel het bestand systeem voor dit medium niet ondersteund, in dit laatste geval dient de kernel te worden aangepast (zie hiervoor later).
De volgende afbeelding toont de inhoud van het bestand /proc/filesystems.
  mnt-boot-004.png
Het bestand /proc/filesystems

up.png 6 FSTAB mount opties

De 4'de kolom in /etc/fstab betreft opties die van kracht zijn bij het mounten van het systeem

optie betekenis
noauto Bedoeld om ervoor te zorgen dat het device niet automatisch gemount wordt bij het opstarten van het systeem of bij gebruik van de opdracht mount -a. De optie -a zorgt er bij de mount opdracht voor dat alle bestands systemen vermeld in /etc/fstab gemount worden.
noexec Staat niet toe om binaire bestanden vanaf het gemounte bestand systeem uit te voeren.
nouser Alleen de gebruiker root mag het bestand systeem mounten.
user Staat de gebruiker toe het bestand systeem met beperkte mogelijkheden te mounten.
Dit kan handig zijn voor verwisselbare media omdat normaal alleen de gebruiker root in staat is een mount uit te voeren.
Staat deze optie aan dan kan een gewone gebruiker deze mount uitvoeren.
ro Mount het bestand systeem read-only
rw Mount het bestand systeem read-write
suid Staat het gebruik van het set-user-identifier en set-group-identifier bit toe
nosuid Staat het gebruik van het set-user-identifier en set-group-identifier bit niet toe
defaults Hetzelfde als rs, suid, dev, exec, auto, user, async
noatime Belet het updaten van de readtime bij het raadplegen van een bestand.
Instelling gebruikt om te beletten dat 'ssd' drives teveel schrijf operaties ondergaan.

up.png 7 Oefening 2

 1. Observeer het bestand /etc/fstab
 2. Leg uit : de syntax van de verschillende lijnen die je ziet
 3. Observeer het bestand /proc/filesystems
 4. trek de nodige conclusies over de inhoud ervan

up.png 8 Oefening 3

up.png Samenvatting

In dit deel van de les hebben we gezien hoe linux volumes mount tijdens het booten.
We hebben gezien, zowel theoretisch als praktisch hoe we dit kunnen configureren, en in het algemeen hoe we er mee omgaan.

up.png Literatuurprevious.png
Cursus Linux       Basis       Mount       boot   
Last modified: do jan 9 13:37:02 CET 2014