previous.png
Cursus Linux       Basis       Netwerk   
gnu.png

up.png Netwerk down.png

De configuratie van elke linux machine, zij het server of werkstation, begint met de configuratie van het netwerk.
In dit hoofdstuk leren we hoe men de netwerk kaart, en meer algemeen, deze host ten opzichte van het netwerk kan configureren.
Om dit te kunnen doen is een minimum kennis van TCP/IP noodzakelijk.

In dit hoofdstuk leren we het volgende:


Deze les wordt als zeer belangrijk beschouwd in de loop van dit netwerk-beheerder cursus jaar. Op ieder tidstip van cursus moet deze stof zeer goed gekend zijn.
Voor de installatie van gelijk welke service, is een juist ingesteld netwerk, absoluut onontbeerlijk.

up.png Samenvatting down.png

In deze les hebben we gezien hoe op een linux host het netwerk wordt gedetecteerd en geconfigureerd.
We hebben de netwerk configuratie bestanden besproken, evenals de verschillende command line en GUI tools waarmee men de netwerk instellingen kan doen.
Hierbij hebben we twee distributies besproken die wat netwerk configuratie betreft toch enige verschillen vertonen.
Tot slot hebben we een aantal (basis) netwerk related utilities besproken.

up.png Literatuur down.png


previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Basis       Netwerk   
Last modified: Tue Jul 1 21:55:55 2014