Command Line Interface: t
previous.png
Cursus Linux       Command Line Interface       t   
gnu.png

up.png Command Line Interface: t down.png

tar Tape ARchive: archiverings programma tar.html
timedatectl Controleren van de date en time waarden timedatectl.html

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Command Line Interface       t   
Last modified: Fri Jun 3 10:57:03 2016