Command Line Interface: p
previous.png
Cursus Linux       Command Line Interface       p   
gnu.png

up.png Command Line Interface: p down.png

parted partitioneren van een hard disk parted.html
pipe opzetten van een communicatie kanaal tussen processen pipe.html

previous.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Command Line Interface       p   
Last modified: Sun Sep 17 15:20:23 2017