Steganography
previous.png
Cursus Linux       Advanced       Steganography   
gnu.png


up.png Steganography, verbergen van gegevens in bestanden. down.png

Wat leren we in deze les:

up.png 1 Wat is steganography down.png

up.png 1.1 Wat is steganography, algemeen down.png

Steganography is de kunst van het verbergen van gegevens in een bestand. De gegevens zelf kan van alles zijn:

Het bestand waarin de gegevens verborgen worden kan ook van alles zijn:

up.png 1.2 Vanwaar de term 'steganography' down.png

Het woord steganography kan opgesplitst worden in twee delen, namelijk:

up.png 1.3 De bedoeling is verbergen down.png

In tegenstelling tot 'encryptie' waarvan de bedoeling is om iets onleesbaar te maken, is het de bedoeling van steganography om iets te verbergen.
Nadeel van encryptie, is dat voor iedereen een geëncrypteerd bestand, als dusdanig herkend kan worden.
Dikwijls is een geëncrypteerd bestand een uitdaging op zichzelf, waarbij allerlei mensen zullen proberen om het te deëncrypteren.
Steganography bestanden zijn als dusdanig niet direct herkenbaar, en zullen dus eerder met rust worden gelaten.
Combineert men beide technieken dan wordt de data uitstekend beschermd.

up.png 1.4 Digitale steganography down.png

De kunst van steganography is zeer uitgebreid en ook zeer oud. Wil je daar meer van weten ? Raadpleeg de literatuur lijst.
Hier gaan we ons uitsluitend bezig houden met de digitale versie van steganography.

up.png 2 Het programma 'steghide' down.png

Het programma 'steghide' is een linux command line programma waarmee men steganography bestanden kan aanmaken, de zogenaamde stegofiles.
De voornaamste opdrachten van het steghide programma zijn:

De man page van het steghide programma bevat nog veel meer opties.

Het container bestand moet groter zijn dan de te verbergen data.

up.png 2.1 Installatie van 'steghide' down.png

De installatie van 'steghide' is rechttoe, rechtaan:
      sudo apt-get install steghide

stego020101.png

stego020102.png

up.png 2.2 Gegevens verbergen down.png

Om gegevens te kunnen verbergen hebben we behalve het programma steghide, de gegevens zelf, bij voorkeur in een text bestand, ook een zogenaamd container bestand nodig.
In het nu volgende voorbeeld wordt een beeld bestand als container gebruikt, namelijk: roos.jpg.
De te verbergen gegevens zitten in een bestand genaamt, data.txt.
      steghide embed -cf roos.jpg -ef data.txt

stego020201.png

stego020202.png
Wanneer je hier een 'passphrase' gebruikt, dan heb je die ook nodig om de data eruit te kunnen halen.
Vreemd genoeg is het container bestand met de verborgen bestanden kleiner met de verborgen data.

up.png 2.3 Verborgen gegevens ophalen down.png

Om de gegevens te kunnen terughalen volstaat om de steghide extract opdracht te gebruiken.
      steghide extract -sf roos.jpg

stego020301.png
Ook hier is dezelfde 'passphrase' gebruikt.

up.png 2.4 Nakijken of een bestand verborgen data heeft. down.png

Met behulp van de info opdracht kan men zien of een bestand verborgen data heeft.
      steghide info roos.jpg

stego020401.png

remark.png
Indien tijdens het verbergen een lege 'passphrase' wordt gegeven, kan men alle volgende operaties doen zonder een 'passphrase' te moeten ingeven.

up.png 3 Niet ondersteunde bestands types down.png

Er zijn een aantal bestand types die niet als stego container kunnen dienen:

Bestand type Omschrijving
.mp4 Video bestand
.flv Video bestand

up.png Samenvatting down.png

In deze les hebben, in vogelvlucht weliswaar, geleerd hoe men vlot en gemakkelijk steganography bestanden kan aanmaken en beheren.
Ook hebben we vanaf source een GUI programma voor dezelfde operaties geïnstalleerd.

up.png Literatuur down.pngprevious.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Advanced       Steganography   
Last modified: Fri Mar 13 10:53:49 2015