Linux: Hardware beheer
previous.png
Cursus Linux       Advanced       Hardware       vragen   
gnu.png


Beheer van hardware

Nr Les Vraag Maximum Minimum
1 Hard Wat is de functie van een kernel ? 4 0
2 Hard Geef een 4-tal elementen uit de linux kernel ? 4 0
3 Hard Men kan niet rechstreeks met de hardware praten, de linux kernel zit er steeds tussen. Noem 2 voordelen hiervan ? 2 0
4 Hard Geef in vogelvlucht een stappenplan hoe linux de opdracht 'ls' uitvoert ? 20 0
5 Hard Wat is het /proc file system ? 2 0
6 Hard Waarom is het /proc file system een pseudo ? 2 0
7 Hard Voor welke zaken is de kernel verantwoordelijk ? 5 0
8 Hard Wat is virtueel geheugen ? 3 0
9 Hard Noem een aantal kernel taken i.v.m. geheugen beheer ? 4 0
10 Hard Geef een 3-tal eigenschappen van een proces ? 3 0
11 Hard Wat is user-modus / kernel-modus ? 6 0
12 Hard Op welke wijze communiceert een programma met een proces ? 1 0
13 Hard Welke 2 signalen kunnen niet door een proces genegeerd worden ? 2 0
14 Hard Hoe communiceren processen onderling ? 3 0
15 Hard Wat zijn signalen ? 2 0
16 Hard Noem een 2-tal opedrachten waarmee je een signaal naar een proces kan sturen ? 2 0
17 Hard Omschrijf in het algemeen : wat is een device driver ? 2 0
18 Hard Hoe worden devices onder linux voorgesteld ? 2 0
19 Hard Hoe herkend de kernel een device ? 2 0
20 Hard Hoe kan men de device nummers raadplegen ? 2 0
21 Hard Noem de 3 verschillende device types herkend door de linux kernel ? 3 0
22 Hard Noem de gemeenschappelijke kenmerken van de linux device drivers ? 4 0
23 Hard Wat maakt linux universeel t.o.v. andere besturings systemen ? 1 0
24 Hard Omschrijf de organisatie van een Linux bestands systeem ? 4 0
25 Hard Hoe communiceerd een bestands systeem met de kernel ? 4 0
26 Hard Sinds kernel 2.2 is de kernel samengesteld uit modules. Noem de voordelen hiervan ? 3 0
27 Hard Welke modules moeten over het algemeen altijd geladen zijn ? 5 0
28 Hard Noem een aantal opdrachten waarmee men modules handmatig kan beheren ? 5 0
29 Hard Waar bevinden zich de module bestanden ? 7 0
30 Hard Waar bevinden zich de modules ? 3 0
31 Hard Waarvoor dient de opdracht insmod ? 1 0
32 Hard Waarvoor dient de opdracht lsmod ? 1 0
33 Hard Waarvoor dient de opdracht rmmod ? 1 0
34 Hard Waarvoor dient de opdracht depmod ? 1 0
35 Hard Waarvoor dient de het database bestand modules.dep ? 1 0
36 Hard Waarvoor dient de opdracht modprobe ? 1 0
37 Hard Wat zijn de belangrijkste punten i.v.m. modules ? 3 0
38 Hard Hoe zorgt men ervoor dat het systeem ondersteuning heeft voor de hardware ? 1 0
39 Hard Noem en omschrijf 2 methoden om de instellingen van SCSI apparaten te raadplegen/in te stellen ? 1 0
40 Hard Welke opdracht gebruikt men om informatie over de PCI bus te raadplegen ? 1 0
41 Hard Geef de opdracht waarmee men de harde schrijf parameters kan instellen ? 1 0
42 Hard Geef de opdracht waarmee je een seriele poort gaat instellen of de instellingen gaat raadplegen ? 1 0
43 Hard Geef de opdracht waarmee je eigenschappen van USB devices opvraagt ? 1 0
44 Hard Met welke opdracht stel je de systeem klok in, met welke de hardware klok ? 2 0
45 Hard Wat is het verschil tussen de systeem klok en de hardware klok ? 2 0
46 Hard Noem 2 verschillende manieren om gebruik te maken van NTP ? 2 0


previous.png
Cursus Linux       Advanced       Hardware       vragen   
Last modified: Tue Jun 17 17:35:44 2014