Compileren en make
previous.png
Cursus Linux       Advanced       Compileren en Make   
gnu.png


up.png Compileren en make down.png

Alvorens we kunnen overgaan tot het volgende, in de Linux omgeving, onvermijdelijk onderwerp, namelijk zelf een kernel compileren, dienen we eerst de basis handelingen van compileren en source project afhandeling te kennen. Ook als men de verschillende packages waaruit Linux is opgebouwd perfect wil aanpassen aan de eigen hardware, moet men compileren, en iedere package zogenaamd 'maken'. Om dit doel te kunnen bereiken is de kennis uit dit hoofdstuk onontbeerlijk. In dit hoofdstuk wordt een, zij het een miniem, C source project gemaakt met alles erop en eraan, om de student enig begrip bij te brengen hoe sources en source-packages moeten behandeld worden. Alhoewel hier een aantal c-programmaatjes gemaakt worden is dit hoofdstuk geen c-programmeurs handleiding, het behandeld de aspecten die samenhangen met het behandelen van source en source packages. Wil men meer weten over het programmeren in C dan dient men zich tot een andere bron te wenden.

Wat leren we in dit hoofdstuk ?

up.png Samenvatting down.png

In dit hoofdstuk bekijken we in vogelvlucht de werking van gcc en make, beiden nodig om enig begrip te kunnen ontwikkelen over de manier waarop men zelf een kernel in linux kan maken. De opgedane kennis komt ook van pas als men een package vanaf source code zou willen installeren. Als laatste kijken we naar het aanmaken van een man page, waarbij niet alleen geleerd wordt hoe een manual page moet geinstalleerd worden, maar waar de student ook een idee krijgt van de UNIX wordt processor tron en troff (hier het GNU groff equivalent).

up.png Literatuur down.pngprevious.png Gratis Hosting
Cursus Linux       Advanced       Compileren en Make   
Last modified: Wed Jul 2 22:09:31 2014